CTY CP ĐẦU TƯ XD VÀ KINH DOANH NHÀ THÁI SƠN

LẦU 1, 3 ĐƯỜNG 3/2, P.11 QUẬN 10

Thiết kế - Xây dựng

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0933 535 796

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155