CTY CỔ PHẦN SX TM DV ĐỨC QUÂN

50/4A, ẤP 3 XÃ XUÂN THỜI SƠN, HUYỆN HÓC MÔN

Kinh doanh - Tiếp thị - Bán hàng

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: (08)37.139.748

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155