CT TNHH BVBV TRƯỜNG THÀNH ĐẠI NAM

89 CÁCH MẠNG THÁNG 8, P BẾN THÀNH , QUẬN 1

www.truongthanhdainam.com

Bảo vệ - Vệ sĩ - An ninh

Qui mô công ty: Từ 20 đến 50 người
Số điện thoại: 01692383298
Thông điệp: - làm bảo vệ
Website: www.truongthanhdainam.com

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155