CÔNG TY YEONG NIM

Số 23 Nguyễn Văn Mai, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Kinh doanh - Tiếp thị - Bán hàng

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0898 721 454

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155