CÔNG TY VIỆT THUẬN PHÁT

35 ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG 5. QUẬN GÒ VẤP, TP.HCM

Cơ khí - Kỹ thuật ứng dụng - Tự động hóa

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 01222.052.016

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155