CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN TSC

73 TÂN VĨNH, P6, QUẬN 4

Kho - Xuất nhập khẩu

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0903.665.079

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155