Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và May Phong Cách Việt

2A, Tự Do1, p.Tân Thành, q.Tân Phú, HCM

Kinh doanh - Tiếp thị - Bán hàng

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0981.821.250 – 0974.180.429

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155