CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN

114 cao thắng, phường 4, quận 3

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Từ 20 đến 50 người
Số điện thoại: 0916.001.502-0283.929.1800

ngành thiết bị y tế

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155