CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI (FOSCO

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 0932 60 70 99 - 0913 060 979

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155