CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TOP OPTO

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Trên 500 người
Số điện thoại: (028)-37700305 ~306

XƯỞNG SẢN XUẤT KÍNH QUANG HỌC QUỐC TẾ

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155