CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LỤC BẢO AN

32 Đường 37, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Bảo vệ - Vệ sĩ - An ninh

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0938 462 465

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155