CÔNG TY NGÔI NHÀ VIỆT

44 Trương Đình Hội, quận 8 ,Tp.hcm.

Thiết kế - Xây dựng

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 01207268988

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155