CÔNG TY KIM CƯƠNG

4A Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1 cho phòng Hành chính nhân sự.

Kế toán - Kiểm toán - Thu ngân

Qui mô công ty: Từ 100 đến 200 người
Số điện thoại: 0902 855 622

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155