CÔNG TY CP VIỄN THÔNG VTC

Có thể nộp trực tiếp tại địa chỉ Công Ty: 614 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10, TP.HCM hoặc nộp qua email tuyendung@vtctelecom.com.vn

Cơ khí - Kỹ thuật ứng dụng - Tự động hóa

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 01264862304

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155