CÔNG TY CP ĐT KD BẤT ĐỘNG SẢN THE ONE

2A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận BìnhThạnh, TP.HCM

www.theoneland.com.vn

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 0901.345.877 - 028.6799.6777

Website: www.theoneland.com.vn

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155