Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Thương Mại TTT

36 Lý Tự Trọng Quận 1

Thiết kế - Xây dựng

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0932 706 406

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Nhân Viên Tạp Vụ

 • 5.200.000VNĐ
 • Lao động phổ thông - Tạp vụ - Giúp việc nhà
 • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 24/04/2018

Nhân Viên Tạp Vụ

 • 5.200.000VNĐ
 • Lao động phổ thông - Tạp vụ - Giúp việc nhà
 • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 24/04/2018

Nhân Viên Bảo Vệ (tại công ty)

 • 5.200.000VNĐ
 • Bảo vệ - Vệ sĩ - An ninh
 • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 24/04/2018

Nhân Viên Bảo Vệ (tại công ty)

 • 5.200.000VNĐ
 • Bảo vệ - Vệ sĩ - An ninh
 • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 24/04/2018

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155