Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Thương Mại TTT

36 Lý Tự Trọng Quận 1

Thiết kế - Xây dựng

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0932 706 406

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155