CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ- XÂY DỰNG PHÚ TÂN

153 Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú

Thiết kế - Xây dựng

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 0902.867.539

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155