CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM FAHASA

60-62 LÊ LỢI, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Trên 500 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155