CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

ĐƯỚNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, QUẬN 5

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0167.689.3201

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155