CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH

11/24 LIÊN KHU 5-6, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B, QUẬN BÌNH TÂN

Kế toán - Kiểm toán - Thu ngân

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0909304316 - 0837670710

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155