CƠ SỞ BÁN TRÚ TRÍ DŨNG

10 ĐƯỜNG HT 31, PHƯỜNG HIỆP THẠNH, QUẬN 12, TP.HCM

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0903.697.933 – 0908.251.028

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155