CN CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KFC VIỆT NAM

Số 1 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

www.kfcvietnam.com.vn

Kinh doanh - Tiếp thị - Bán hàng

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: (08)3848 9828

Website: www.kfcvietnam.com.vn

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155