CĂN TIN 250

250 Pasteur,Phường 8,Quận 3.

Kinh doanh - Tiếp thị - Bán hàng

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0903 938 359

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155